No image selected

this is default

Organizatorzy

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej jest organizowana przez Fundację IT Leader Club Polska przy wsparciu Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Rada Programowa Akademii, której przewodniczy prof. nzw. dr hab. inż. Janusza Zawiła - Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialna jest za program i koncepcję Akademii, której każdorazowo będzie przyświecała główna myśl przewodnia.

VI edycja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej, której start planowany jest na luty 2020 roku, będzie organizowana pod hasłem: „Innowacyjna i bezpieczna cyfrowo instytucja publiczna: trendy i wyzwania"

Celem Akademii, którą ukończyło już ponad 600 urzędników IT, jest doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich cyfrowych kompetencji. Biorąc udział w Akademii uczestnicy uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu IT uwzględniając szkolenie z kompetencji miękkich, a także otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych i codziennych problemów jakie występują w ich organizacjach. Ponadto udział w roli Słuchacza jest całkowicie NIEODPŁATNY! w ramach realizacji misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska i kończy się otrzymaniem prestiżowego Dyplomu oraz Certyfikatu CPE.

www.akademiait.edu.pl

******************

Fundacja IT Leader Club Polska powołana w 2011 roku to pierwsza niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem "Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT" oraz aktywny wpływ na jej kształt w Polsce zgodnie z ideą powołania niezależnego think tanku Centrum Myśli Cyfrowych dla obszarów e-państwo, e-gospodarka, e-biznes.

Projekty i inicjatywy realizowane przez Fundację prowadzone są w oparciu o niezależny think tank, czyli poza diagnozowaniem i opisywaniem nowoczesnych technologii i trendów w ICT Fundacja chce także aktywnie wpływać na kształt rozwoju cyfryzacji w Polsce angażując i wykorzystując potencjał środowiska niezależnych ekspertów ICT skupionych wokół Fundacji.

Fundacja pracuje głównie na rzecz wzrostu poprawy efektywności i jakości polskiej gospodarki w obrębie stosowania najlepszych światowych praktyk w zarządzaniu informatyką działając na kanwie Centrum Myśli Cyfrowych, e-państwo, e-gospodarka, e-biznes, którego celem jest dostarczanie pomysłów i alternatywnych rozwiązań dla rozwoju cyfrowej Polski na szczeblu państwowym, gospodarczym i biznesowym.

Dzięki stworzeniu Centrum Myśli Cyfrowych, Fundacja daje platformę do wymiany myśli inspirując Liderów IT reprezentujących różne sektory gospodarki do jak najlepszego i skutecznego wejścia na ścieżkę innowacyjności i nowych technologii.

Fundacja jest reprezentowana przez liczne grono ekspertów, którzy poprzez swój wolontariat merytoryczny znacząco podkreślają wysoką pozycję środowiska Liderów IT oraz pomagają w realizacji celów statutowych Fundacji.

Od 2011 roku Fundacja zdołała skupić wokół siebie ponad 7000 Profesjonalistów IT będących aktywnymi uczestnikami szeregu inicjatyw i wydarzeń Fundacji IT Leader Club Polska.

Partnerami społecznymi Fundacji sa największe instytucje, media i firmy w kraju. Do kluczowych partnerów zaliczają się: Ministerstwo Cyfryzacji, Politechnika Warszawska, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, DELL Technologies, VMware, TrendMicro oraz Wydawnictwo Naukowe PWN. Pełna lista organizacji które wspierają społecznie i merytorycznie Fundację, znajduje się tutaj.

www.itleader.org.pl

Lista kluczowych aktywności Fundacji IT Leader Club Polska:

  •     Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej www.akademiait.edu.pl
  •     Forum Cyfrowej Administracji Publicznej
  •     Biuro Biegłych Ekspertów IT (niezależne doradztwo pozarządowe IT)
  •     Poranne debaty IT BREAKFAST
  •     Wyróżnienia "Odpowiedzialni Społecznie w IT" dla firm IT wspierających
  •     Program Dobroczynny Cyfrowe ABC
  •     Program Wolontariatu IT (Klub IT Leader Club Polska)