Profil uczestników

​​ Forum skierowane jest do szerokiego grona pracowników, odbiorców z administracji publicznej.

W ostatnich dwóch edycjach wzięło udział ponad 2000 uczestników wśród których byli m.in.:

Dyrektorzy Departamentów,

Działów IT,

Naczelnicy,

Kierownicy IT,

Inspektorzy,

Koordynatorzy IT,

Samodzielni Specjaliści IT,

Kadra Kierownicza IT,

Eksperci IT,

Uczestnicy projektów IT administracji publicznej.