Rada Programowa

Powołanie Rady Programowej Forum ma na celu stworzenie unikalnej i prestiżowej platformy wymiany myśli i opinii osób mających znaczący wpływ na kierunki rozwoju sektora publicznego w Polsce. Do udziału w Radzie zaproszono przedstawicieli instytucji publicznych, jak również uznanych i doświadczonych Managerów IT spoza administracji celem przekazywania bogatej wiedzy, opartej na doświadczeniu w obszarze zarządzania IT, obecnym i przyszłym Liderom z instytucji publicznych odpowiedzialnym za IT w naszym kraju.

Członkowie Rady:
 • Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego, KOWR
 • prof. nadzw. PW, dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Wydział Zarządzania PW, Przewodniczący Rady Programowej Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej
 • mgr inż. Robert Pławiak, Prezes Fundacji IT Leader Club Polska
 • płk SG Mariusz Kijowski, Dyrektor, Straż Graniczna
 • dr inż. Bogusław Bujak, v-ce Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska
 • Arkadiusz Lefanowicz, Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska, Dyrektor Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej
 • dr inż. Andrzej Pawlak, Dyrektor, Służba Więzienna
 • Agnieszka Aleksiejczuk, Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • ppłk dr Robert Lach, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Maciej Bułkowski, Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Jacek Paziewski, Dyrektor, KPRM
 • Krzysztof Świstak, Doradca Zarządu i Rady Fundacji IT Leader Club Polska