Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej jest organizowana przez Fundację IT Leader Club Polska przy wsparciu Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Rada Programowa Akademii, której przewodniczy prof. nzw. dr hab. inż. Janusza Zawiła - Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialna jest za program i koncepcję Akademii, której każdorazowo będzie przyświecała główna myśl przewodnia.

VII edycja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej ( www.akademiait.edu.pl), której start planowany jest na 19 marca 2021 roku, będzie organizowana pod hasłem: „Innowacyjna i bezpieczna cyfrowo instytucja publiczna: trendy i wyzwania w dobie COVID."

Celem Akademii, którą ukończyło już blisko 1000 urzędników IT, jest doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich cyfrowych kompetencji. Biorąc udział w Akademii uczestnicy uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu IT uwzględniając szkolenie z kompetencji miękkich, a także otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych i codziennych problemów jakie występują w ich organizacjach. Ponadto udział w roli Słuchacza jest całkowicie NIEODPŁATNY! w ramach realizacji misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska i kończy się otrzymaniem prestiżowego Dyplomu oraz Certyfikatu CPE

www.akademiait.edu.pl


Fundacja IT Leader Club Polska

Fundacja IT Leader Club Polska powołana w 2011 roku to pierwsza niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem "Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT" oraz aktywny wpływ na jej kształt w Polsce zgodnie z ideą powołania niezależnego think tanku Centrum Myśli Cyfrowych dla obszarów e-państwo, e-gospodarka, e-biznes.

Projekty i inicjatywy realizowane przez Fundację prowadzone są w oparciu o niezależny think tank, czyli poza diagnozowaniem i opisywaniem nowoczesnych technologii i trendów w ICT Fundacja chce także aktywnie wpływać na kształt rozwoju cyfryzacji w Polsce angażując i wykorzystując potencjał środowiska niezależnych ekspertów ICT skupionych wokół Fundacji.

Fundacja pracuje głównie na rzecz wzrostu poprawy efektywności i jakości polskiej gospodarki w obrębie stosowania najlepszych światowych praktyk w zarządzaniu informatyką działając na kanwie Centrum Myśli Cyfrowych, e-państwo, e-gospodarka, e-biznes, którego celem jest dostarczanie pomysłów i alternatywnych rozwiązań dla rozwoju cyfrowej Polski na szczeblu państwowym, gospodarczym i biznesowym.

Dzięki stworzeniu Centrum Myśli Cyfrowych, Fundacja daje platformę do wymiany myśli inspirując Liderów IT reprezentujących różne sektory gospodarki do jak najlepszego i skutecznego wejścia na ścieżkę innowacyjności i nowych technologii.

Fundacja jest reprezentowana przez liczne grono ekspertów, którzy poprzez swój wolontariat merytoryczny znacząco podkreślają wysoką pozycję środowiska Liderów IT oraz pomagają w realizacji celów statutowych Fundacji.

Od 2011 roku Fundacja zdołała skupić wokół siebie ponad 7000 Profesjonalistów IT będących aktywnymi uczestnikami szeregu inicjatyw i wydarzeń Fundacji IT Leader Club Polska.

Partnerami społecznymi Fundacji sa największe instytucje, media i firmy w kraju. Do kluczowych partnerów zaliczają się: Ministerstwo Cyfryzacji, Politechnika Warszawska, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, DELL Technologies, VMware, TrendMicro oraz Wydawnictwo Naukowe PWN. Pełna lista organizacji które wspierają społecznie i merytorycznie Fundację, znajduje się tutaj.

www.itleader.org.pl


IT BOB

IT BOB to zespół sprawdzonych i nastawionych na cel ekspertów i liderów cyfrowego świata IT, doskonale przygotowanych do realizowania kompleksowej obsługi każdego rodzaju działalności gospodarczej od małych do dużych przedsiębiorstw.

Od 1998 roku świadczymy usługi na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, ubezpieczeniowego, leasingowego, służb mundurowych, farmacji i ochrony zdrowia. Od ponad 20 lat zrealizowaliśmy projekty o łącznej wartości kilkuset milionów złotych z mierzalnymi korzyściami dla naszych Klientów. Obecnie dostarczamy rozwiązania IT pod szyldem IT BOB.

To czym się wyróżniamy to skuteczność, dopasowanie oraz szybkość działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Ludzie biznesu potrzebują dopasowanych do potrzeb, prostych, inteligentnych i skutecznych rozwiązań – i na tym IT BOB się koncentruje - nasza misja to “Make IT Simple”.